TACCOMS

4317 dilihat - 2 tahun yang lepas

User Photo
UPNM

Sebuah teknologi pengawalan dan arahan secara efisyen untuk bidang pertahanan negara.


Profil Pembentang
Teknologi TACCOMS ini telah difail harta intelek Universoti Pertahanan Nasional Malaysia yang berteraskan pengawalan sistem ...

Teknologi TACCOMS ini telah difail harta intelek Universoti Pertahanan Nasional Malaysia yang berteraskan pengawalan sistem kawalan pertahanan. Teknologi ini dibangunkan oleh Profesor Madya Syed Nasir Alsagoff bin Syed Zakaria (syednasir@upnm.edu.my)

Baca Seterusnya Baca Sedikit

Kategori Program
Pameran Maya