Tajuk Forum: Pemulihan Ekosistem

10221 dilihat - 2 tahun yang lepas

User Photo
UniMAP
Universiti Malaysia Perlis melalui Pusat Pengurusan Tenagadan Kampus Lestari telah menganjurkan secara maya 'coffee ...

Universiti Malaysia Perlis melalui Pusat Pengurusan Tenaga
dan Kampus Lestari telah menganjurkan secara maya 'coffee 
talk' bertajuk Pemulihan Eko-sistem sempena Hari Alam Sekitar Sedunia.

Forum maya ini merupakan salah satu aktiviti yang dilaksanakan oleh Pusat
Pengurusan Tenaga dan Kampus Lestari dalam usaha mendidik masyarakat
tentang kelestarian alam sekitar.

 

Baca Seterusnya Baca Sedikit

Profil Pembentang
Moderator: Prof Madya Ts. Dr. Siti Khadijah Za'aba,Pengarah Pusat Pengurusan Tenaga dan Kampus Lestari (...

Moderator: Prof Madya Ts. Dr. Siti Khadijah Za'aba,
Pengarah Pusat Pengurusan Tenaga dan Kampus Lestari (COSCEM),
Universiti Malaysia Perlis

 

Barisan panel;
Ts. Dr. Sara Yasina Yusuf, Fakulti Kejuruteraan Awam,
Universiti Malaysia Perlis

 

Ag Shaffie Ag Ahmadni, Pengarah Jabatan
Perhutanan Negeri Perlis bertanggungjawab mengurus
mentadbir dan membangunkan sumber hutan negeri Perlis.

 

Pn. Faiizah Md Arshad, Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar,
Jabatan Alam Sekitar Negeri Perlis.

 

Pn. Rosnani Nazri, Pengasas Trash Hero Perlis

Baca Seterusnya Baca Sedikit

Kategori Program
Forum Maya