PROJEK PENDIGITALAN MANUSKRIP UNISZA

4578 dilihat - 3 tahun yang lepas

User Photo
UniSZA
Institut Penyelidikan Produk dan Ketamadunan Melayu Islam (INSPIRE) yang ditubuhkan pada tahun 2016 merupakan Centre of ...

Institut Penyelidikan Produk dan Ketamadunan Melayu Islam (INSPIRE) yang ditubuhkan pada tahun 2016 merupakan Centre of Excellent (CoE) di UniSZA yang memfokuskan kepada ketamadunan dan peradaban Melayu Islam. Pada tahun 2019, UniSZA melalui INSPIRE telah diberi mandat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (pada masa itu) untuk menjalankan Projek Pendigitalan Manuskrip. Projek ini antara lainnya bertujuan untuk mendigitalkan manuskrip melayu dan islam yang merupakan khazanah berharga negara yang berada di seluruh dunia agar dapat dijejaki serta dibawa pulang dengan cara mendigitalkannya dari diancam kemusnahan dan kepupusan.

Baca Seterusnya Baca Sedikit

Profil Pembentang
Prof Madya Ts Dr Fatma Susilawati Mohamad merupakan Timbalan Pengarah di Institut Penyelidikan Produk dan ...

Prof Madya Ts Dr Fatma Susilawati Mohamad merupakan Timbalan Pengarah di Institut Penyelidikan Produk dan Ketamadunan Melayu Islam (INSPIRE), Universiti Sultan Zainal Abidin. Beliau yang mempunyai kepakaran dalam bidang Teknologi Maklumat (Pengecaman Corak dan Pemprosesan Imej) di pinjamkan ke INSPIRE bagi membantu dalam proses pendigitalan institut serta membantu dalam Projek Pendigitalan Manuskrip yang sedang dijalankan oleh INSPIRE ketika ini.

Baca Seterusnya Baca Sedikit

Kategori Program
Malim Sarjana