Women, Peace and Security @UPNM

4453 dilihat - 3 tahun yang lepas

User Photo
UPNM
Forum ini membincangkan secara terperinci peranan kaum wanita dalam usaha ke arah kesejahteraan negara.

Forum ini membincangkan secara terperinci peranan kaum wanita dalam usaha ke arah kesejahteraan negara.

Baca Seterusnya Baca Sedikit

Profil Pembentang
Profesor Madya Ts. DR. Noor Afiza Mat Razali telah mencetuskan idea untuk mengadakan satu forum ...

Profesor Madya Ts. DR. Noor Afiza Mat Razali telah mencetuskan idea untuk mengadakan satu forum bertajuk “Women, Peace & Security”. Beliau boleh dihubungi melalui email noorafiza@upnm.edu.my

Baca Seterusnya Baca Sedikit

Kategori Program
Forum Maya