Forum: Kendali Anak-anak Autistik

4118 dilihat - 2 tahun yang lepas

User Photo
UIAM
Forum kendali anak-anak autism ini telah diadakan pada 9 April 2021 melalui platform zoom.  Program yang ...

Forum kendali anak-anak autism ini telah diadakan pada 9 April 2021 melalui platform zoom.  Program yang merupakan Kerjasama di antara Pusat Pengurusan Penyelidikan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan Persatuan Kebangsaan Austism Malaysia ini diadakan sempena bulan kesedaran autism dan bertujuan untuk memberikan panduan bagi masyarakat awam tentang perkara-perkara yang perlu diketahui oleh ibu bapa, penjaga dan orang awam mengenai pemakanan, kesihatan dan pelbagai perkara lain melibatkan anak-anak autism.  Program ini telah disertai lebih daripada 50 peserta khususnya dari Kuantan, Pahang.

Baca Seterusnya Baca Sedikit

Profil Pembentang
Dr Wan Fathin Fariza Wan Mahmood adalah pakar pemakanan dan Ketua Jabatan di Pusat Perubatan ...

Dr Wan Fathin Fariza Wan Mahmood adalah pakar pemakanan dan Ketua Jabatan di Pusat Perubatan Sultan Ahmad Shah, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.  Beliau berpengalaman mengendalikan pemakanan khususnya bagi kanak-kanak kelainan upaya seperti autisma.

 

Dr Rozanizam Zakaria merupakan pakar psikiatri di Pusat Perubatan Sultan Ahmad Shah, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan pensyarah di Kulliyyah Perubatan UIAM.  Beliau merupakan speaker jemputan bagi banyak rancangan berkenaan kanak-kanak termasuklah di TV AlHijrah dan sebagainya.  

 

Dr Mohd Hafiz Arzmi merupakan pakar mikrobiologi immunologi dan pensyarah di Kulliyyah Pergigian, Universiti Islam Antarabangsa

Baca Seterusnya Baca Sedikit

Kategori Program
Forum Maya