STRIVE TO EXCEL

4182 dilihat - 2 tahun yang lepas

Default Photo
UMS
Video ini memaparkan maklumat umum semasa tentang Universiti Malaysia Sabah (UMS). UMS ditubuhkan pada 24 ...

Video ini memaparkan maklumat umum semasa tentang Universiti Malaysia Sabah (UMS). UMS ditubuhkan pada 24 November 1994 dan merupakan universiti awam (UA) ke-9 di Malaysia yang terletak di Kota Kinabalu, Sabah dan mempunyai 2 cawangan di Wilayah Persekutuan Labuan dan Sandakan. Berpaksikan motto ‘Bertekad Cemerlang’, matlamat penubuhan UMS bukan semata-mata menghasilkan sumber manusia untuk memenuhi keperluan negara tetapi bermatlamat menghasilkan graduan yang berbakat, berkemahiran tinggi dan mengkhusus dalam pelbagai bidang.

Baca Seterusnya Baca Sedikit

Profil Pembentang

Pusat Pengurusan Strategik dan Komunikasi Korporat


Kategori Program
Pameran Maya