INSTITUTE FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA (AIBIG), UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN

4323 dilihat - 2 tahun yang lepas

Default Photo
UMK
Video ini merupakan pengenalan kepada Institut Kepintaran Buatan  dan Data Raya (AIBIG) UMK sebagai ...

Video ini merupakan pengenalan kepada Institut Kepintaran Buatan  dan Data Raya (AIBIG) UMK sebagai pusat kecemerlangan penyelidikan dalam Kepintaran Buatan (AI) dan Data Raya (Big  Data). AIBIG memberi tumpuan kepada penyelidikan dan  pengembangan ilmu,  program akademik, latihan profesional,  industri digital dan teknopreneur. Institut ini telah dirancang  untuk menyediakan persekitaran yang dinamis dan ekosistem  penyelidikan menuju  Revolusi Industri ke-4 (4IR), khususnya  dalam Artificial Intelligence, Big Data, Data Science, Machine  Learning, dan  Internet of Things (IoT).

 

Selain itu, turut dipaparkan pengenalan kepada Industri Revolusi  4.0 (IR4.0), Sains Data, Analisis Data dan Kepintaran Buatan serta fungsi masing-masing dan juga perbandingan antara Sains Data,  Analisis Data dan Pembuatan Data serta aplikasi-aplikasi yang terdapat di IR4.0.

Baca Seterusnya Baca Sedikit

Profil Pembentang
Ketua:Dr. Muhammad Akmal bin Remli         &...

Ketua:

Dr. Muhammad Akmal bin Remli                              

 

Ahli:

1. Dr. Hasyiya Karimah binti Adli

2. Encik Khairul Nizar Syazwan bin Wan Salihin Wong

Baca Seterusnya Baca Sedikit

Kategori Program
Malim Sarjana