AAN THE JOURNEY: ACHIEVING EXCELLENCE THROUGH THE PRESTIGIOUS TEACHING AWARD

3991 dilihat - 2 tahun yang lepas

User Photo
UUM
INSPIRASI MENTOR TENTANG KECEMERLANGAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG BERTERUSAN SEHINGGA BOLEH MENIMBULKAN RIPPLE EFFECT ...

INSPIRASI MENTOR TENTANG KECEMERLANGAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG BERTERUSAN SEHINGGA BOLEH MENIMBULKAN RIPPLE EFFECT UNTUK MEMBERI MANFAAT KEPADA MASYARAKAT  

Baca Seterusnya Baca Sedikit

Profil Pembentang

PROF. DR FAUZIAH BINTI ABDUL RAHIM


Kategori Program
Mentor