RESENSI KARYA PENERBIT UniSZA

4316 dilihat - 2 tahun yang lepas

User Photo
UniSZA
Penerbitan buku di UniSZA mencerminkan komitmen universiti ini bagi menyebarkan ilmu kepada masyarakat. Pelbagai aktiviti ...

Penerbitan buku di UniSZA mencerminkan komitmen universiti ini bagi menyebarkan ilmu kepada masyarakat. Pelbagai aktiviti dan program diadakan bertujuan merancakkan lagi budaya perkongsian ilmiah dalam kalangan pensyarah kepada orang awam. Di antara program yang diadakan ialah Resensi Karya yang menjurus kepada bidang kepakaran tenaga akademik yang telah diterjemahkan dalam bentuk sebuah buku. Pesta-pesta buku antarabangsa dan kebangsaan yang disertai dipenuhi dengan aktiviti ilmiah seperti yang terdapat dalam video ini. Semoga ia menjadi inspirasi kepada semua pihak untuk menyokong budaya perkongsian ilmu dalam kalangan rakyat negara ini.

Baca Seterusnya Baca Sedikit

Profil Pembentang
WAN NUR IZZATI WAN NOR ANAS, ialah pelajar ljazah Doktor Falsafah di Akademi Pengajian Islam, ...

WAN NUR IZZATI WAN NOR ANAS, ialah pelajar ljazah Doktor Falsafah di Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Beliau berkepakaran dalam bidang Figh Kekeluargaan dan Undang-Undang Syariah. Beliau turut memiliki tauliah Peguam Syariah Negeri Kelantan. Beliau juga banyak menghasilkan pelbagai karya ilmiah termasuklah artikel dalam jurnal tempatan dan antarabangsa, bab-bab dalam buku dan buku ilmiah.

 

PROF. MADYA DR. NIZAITA OMAR, ialah Penolong Profesor di Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin. Beliau berkepakaran dalam bidang Syariah. Sebagai ahli akademik, beliau aktif dalam pengajaran, penyelidikan, penerbitan, penyeliaan pelajar siswazah, perundingan dan khidmat masyarakat.

 

PROF. MADYA DR. BAHARRUDIN ZAINAL, ialah Penolong Profesor dalam bidang ilmu falak di Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA). Beliau merupakan bekas Ahli Jawatankuasa Penetapan Awal Puasa dan Hari Raya Kebangsaan sejak 1997-2010 dan Ahli Jawatankuasa Teknikal Takwim Islam Kebangsaan 1992 – 2012. Sehingga kini beliau telah menghasilkan enam buah buku berkaitan ilmu falak. Bidang kepakaran beliau tertumpu pada aplikasi falak dalam ibadat, sains kenampakan Anak Bulan, kajian manuskrip falak, dan etnosains Melayu.

Baca Seterusnya Baca Sedikit

Kategori Program
Resensi Karya