UMT TRANSLATIONAL PROJECTS

4599 dilihat - 2 tahun yang lepas

User Photo
UMT
Video ini memaparkan beberapa projek translational yang telah dilaksanakan oleh penyelidik UMT bermula pada tahun 2017 ...

Video ini memaparkan beberapa projek translational yang telah dilaksanakan oleh penyelidik UMT bermula pada tahun 2017 sehingga 2020. Antara projek tersebut adalah; 1) Projek Penyelidikan Belangkas, 2) Projek Penyelidikan Kuda Laut dan 3) Projek Penternakan Kelulut. Projek-projek ini dilaksanakan bertujuan untuk memindahkan pengetahuan dan teknologi kajian-kajian tersebut kepada komuniti tempatan dan seterusnya meningkatkan pendapatan komuniti tersebut.

Baca Seterusnya Baca Sedikit

Profil Pembentang
1) Prof. Dr. Noraznawati Binti Ismail - Belangkas (Horse Shoe Crab)2) Prof. Dr. Mohd. Effendy Bin ...

1) Prof. Dr. Noraznawati Binti Ismail - Belangkas (Horse Shoe Crab)

2) Prof. Dr. Mohd. Effendy Bin Abd. Wahid - Kuda laut (Sea Horse)

3) Prof. Dr. Shamsul Bahri Bin Abd Razak - Kelulut (Stingless Bee)

Baca Seterusnya Baca Sedikit

Kategori Program
Pameran Maya