Produk dan Potensi Pengkomersilan Produk UMS

115 dilihat - 2 bulan yang lepas

Default Photo
UMS
UMS mempunyai beberapa produk yang telah dikomersilkan, hasil daripada penyelidikan yang telah dijalankan di UMS. ...

UMS mempunyai beberapa produk yang telah dikomersilkan, hasil daripada penyelidikan yang telah dijalankan di UMS. Terdapat juga produk-produk yang berpotensi untuk dikomersilkan dan sedia diambil oleh industri untuk pengkomersilan.

Baca Seterusnya Baca Sedikit

Profil Pembentang

Pusat Pengurusan Inovasi dan Pengkomersilan (PPIP), UMS


Kategori Program
Inovasi