UNMANNED TACTICAL WING IN GROUND EFFECT SYSTEM

112 dilihat - 2 bulan yang lepas

User Photo
UPNM
Kajian dan inovasi berkaitan “Wing In Ground Effect” untuk industri “Unmanned Aircraft Vehicle” yang memberi ...

Kajian dan inovasi berkaitan “Wing In Ground Effect” untuk industri “Unmanned Aircraft Vehicle” yang memberi impak terhadap sektor pertahanan dan keselamatan negara.

Baca Seterusnya Baca Sedikit

Profil Pembentang
Kajian dan Inovasi yang dijalankan oleh Pusat Penyelidikan & Teknologi Pertahanan (CODRAT), Universiti Pertahanan Nasional ...

Kajian dan Inovasi yang dijalankan oleh Pusat Penyelidikan & Teknologi Pertahanan (CODRAT), Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Pusat ini diketuai oleh Mejar (B) Prof Madya Ir. Dr. Razali bin Abidin selaku Pengarah. Beliau boleh dihubungi di alamat email razaliabidin@upnm.edu.my

Baca Seterusnya Baca Sedikit

Kategori Program
Inovasi